A mida que els nadons creixen es poden fer paleses algunes dificultats que abans podien passar com a normals.:

  • Retràs en el llenguatge
  • Dificultats de relació 
  • Dificultats en gestionar la frustració
  • Terrors nocturns
  • TEA
  • altres…