• Llicenciada en Psicologia a la Universitat de Barcelona. Núm Col. 18852
  • Acreditada com a Psicòleg General Sanitari pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (2015).  
  • Especialista en psicologia perinatal per l’Instituto Europeo de Salut Mental Perinatal
  • Màster en Psicoteràpia. ACPP, Universitat de Girona 
  • Postgrau, “La psicopatologia del nen, l’adolescent i la família des de la perspectiva relacional analítica”. Fundació Eulàlia Torras de Beà.
  • Autism Diagnostic Observational Schedule‐Generic 2 (ADOS2) 
  • Formació escala ADBB  “Alarm Distress Baby Scale”
  • Educadora Massatge Infantil. International Association of Infant Massage.
  • Formació en dol gestacional i perinatal. 
  • Assessora de lactància. Edulacta
  • Àmplia experiència com a psicòloga a la xarxa pública de la Generalitat de Catalunya

Membre de

Anhel del Vallès

Membre del grup de treball de Psicologia Perinatal del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)

ACAP (Associaicó Catalana d’Atenció Precoç)

ASMI (Asociació per a la salut mental infantil des de la gestació)

Som Prematurs